പേജുകള്‍‌

Friday, October 29, 2010

തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്‍

തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്‍(2010)
Short Film
Dir:Sudevan
Country:India,Kerala

പ്ലാനിംഗ് , വരൂ ,രണ്ടു എന്നീ മൂന്നു ഹൃസ്വ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ സുദേവന്റെ നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്‌ തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്.
സുദേവന്റെ ചിത്രങ്ങളെകുറിച്ച് ബ്ലോഗില്‍ വന്നിട്ടുള്ള ചില കുറിപ്പുകള്‍ :

http://kaakadrushti.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://hksanthosh.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html

സുദേവന്‍ ഫോണ്‍ :09289118258

No comments:

Post a Comment